Bezrobocie chorobą naszych czasów

ocena 360 stopniRynek pracy nie rozpieszcza pracowników ani pracodawców Jest źle, a według specjalistów w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej. U Polaków rośnie lęk przed bezrobociem. Pracodawcy, nawet jeśli chcą uniknąć zwolnień, prawdopodobnie nie będą w stanie. Czy rok 2013 będzie rokiem masowych zwolnień?

Obawy o zatrudnienie potwierdzają kolejne badania. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego u Polaków znacznie wzrósł lęk przed bezrobociem, słusznie, gdyż porównując ten okres w ubiegłym roku, liczba bezrobotnych wrosła o ponad 22 procent. Wydłużył się także czas, jaki kandydaci muszą poświecić na znalezienie kolejnego miejsca pracy. W przeciągu roku wzrósł on o ponad 15 procent. Ta sytuacja przekłada się też na wyraźny zastój na rynku pracy i znaczący spadek ludzi, chcących zmienić pracę. W stosunku do ubiegłego roku aż o 8 procent zmalała liczba osób, chcących zmienić dotychczasową pracę na inną.

Kryzys potwierdzają też kwartalne badania Manpower Group. Ich prognozy na przyszły rok wskazują rekordowo niski wskaźnik prognozowanego zatrudnienia. W praktyce oznacza to przewagę tendencji zwalniania pracowników nad prognozowanym zatrudnieniem. Najgorsze prognozy dotyczą branży górniczej, budowniczej i przemysłu. Najmniej ucierpi transport i handel. Z pewnością jednak rok 2013 upłynie pod znakiem spadku zatrudnienia i kolejnych zwolnień zarówno w Polsce jak i w całej Europie.

ocena 360 stopmiPracodawcy, aby utrzymać się na rynku, będą zmuszeni do redukcji etatów. W czasie kryzysu nie ma miejsca na nieefektywnych, zasiedziałych pracowników. Większość pracodawców będzie musiało przeorganizować swoją firmę i zadbać o efektywniejsze rozwiązania. Z pewnością wzrośnie popyt na konsultacje dotycząc doradztwa personalnego. Z pewnością coraz więcej firm zdecyduje się na przeprowadzenie oceny 360 stopni, która ukaże mocne i słabe strony organizacji danej firmy. Profesjonalne doradztwo kadrowe to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie wydajności firmy i odpowiedni dobór pracowników.

Pracownicy, jeśli chcą utrzymać płynność finansową powinni nieustannie rozwijać swoje kompetencje i dbać o efektywną pracę. Konkurencja na rynku pracy jest ogromna, nie ma więc obecnie miejsca na niekompetencję i miganie się od pracy. Najgorzej jest w przypadku młodych. Tegoroczne badania Eurostatu są niepokojące, gdyż pokazują, że bezrobocie wśród ludzi przed trzydziestką wynosiła niemal 26%. W tym przypadku bierne czekanie aż spłyną odpowiednie oferty pracy jest złym pomysłem. Bardziej zaradni rodacy powinni wykorzystać czas bezrobocia do samodoskonalenia i aktywnego rozwoju kompetencji i angażowania się w rozmaite projekty (nawet wolontarystyczne). Dla tych, którzy mają plan dobrym pomysłem jest inwestowania we własny biznes – tutaj nikt nas nie zwolni, a nasz los jest wyłącznie w naszych rękach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*