Elektroniczny obieg dokumentów

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to wyzwanie, które pochłania dużo czasu i energii, ale prowadzenie firmy, która zatrudnia pracowników to jeszcze więcej zadań, większa odpowiedzialność i… większy chaos. Opanowanie sytuacji czasem może być trudne, dlatego z pomocą przychodzą produkty ułatwiające komunikację w firmie i porządkujące dane.

Programy dla firm to dobre rozwiązanie, jeżeli wszyscy pracownicy, albo przynajmniej ich większość pracują „z danymi”. Elektroniczny obieg dokumentów jest systemem, pozwalającym na gromadzenie informacji oraz łatwe udostępnianie ich pracownikom. Rotacja dokumentów jest kontrolowana a jednocześnie łatwa. Znacznie przyspiesza pracę, ponieważ pracownicy nie muszą tracić czasu na przeglądanie wielu teczek lub plików elektronicznych. Kadra ma dostęp do przechowywanych e-maili, faktur, dokumentów prawnych, skanów umów, plików elektronicznych, ogłoszeń itp. Każdy dokument jest odpowiednio opisany i przyporządkowany do konkretnej kategorii. Mogą być opatrzone różnymi klauzulami, to znaczy, że nie każdy dokument będzie dostępny dla każdego pracownika – gwarantuje to zabezpieczenie przed dostępem do ważnych danych i wypłynięcia ich z firmy. Pliki mogą być sklasyfikowane pod względem projektów, klientów, produktów, dostawców lub innych kategorii. Program umożliwia pracę kilku osobom nad jednym projektem, dzięki możliwości aktualizowania plików. Już nie trzeba przechowywać na komputerze kilku podobnych plików z poszczególnych etapów pracy nad projektem. Program pozwala na podgląd zmian, jakie zostały wprowadzone w dokumencie. W zależności od potrzeb użytkowników, system może być dopasowywany. Jego zaletą jest dostęp z przeglądarki internetowej, co jest o tyle wygodne, że nie trzeba znajdować się w siedzibie firmy lub nosić ze sobą służbowego laptopa, żeby wprowadzać zmiany.

Co z ulgami podatkowymi?

Ulgi podatkowe to zwolnienia, odliczenia, zmniejszenia lub obniżki, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ich zastosowanie jest przewidziane przepisami prawa. Ulga może polegać na zastosowaniu niższych stawek podatkowych, odliczeniu od podatku lub odliczeniu od uzyskanego dochodu.

Polskie prawo podatkowe przewiduje ponad 130 zwolnień. Dla podatników to bardzo duże pole do popisu, natomiast dla Skarbu Państwa to strata. Eksperci z resoru finansów obliczyli, że państwo traci na tym co rok około 16 miliardów złotych. W związku z tym konieczne jest zlikwidowanie lub ograniczenie części ulg. Specjaliści nie są zwolennikami ostrych cięć, raczej przeglądu katalogu wszystkich ulg i jego rewizji.

Bardzo duża suma uzbierała się z odliczeń wprost od podatku. Ulga na dzieci kosztowała państwo ponad 5 i pół miliarda złotych. Premier Donald Tusk przymierza się do ograniczenia tych ulg – mają przysługiwać tym rodzicom, którzy posiadają minimum trójkę dzieci. Rozważana jest także opcja podniesienia wysokości składek dla osób samozatrudnionych oraz likwidacji pięćdziesięcioprocentowych kosztów  uzyskania przychodu dla osób wykonujących pracę na umowę o dzieło. Jeżeli stan polskiej gospodarki będzie się pogarszał, podniesiony zostanie także VAT, składka rentowa oraz akcyza.

Znawcy tematu uważają, że likwidacja wielu zwolnień i brak niektórych ulg podatkowych doprowadzi do rozwoju szarej strefy. Jednak z drugiej strony, ulgi nie mogą mieć charakteru socjalnego a raczej systemowy. To znaczy, że ulgi powinny przysługiwać przede wszystkim nowym podatnikom oraz takim, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.

Zawieszenie działalności a ulgi podatkowe

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może, na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy, zawiesić działalność gospodarczą. Takie udogodnienie zostało wprowadzone 20 września 2008 roku. Należy zgłosić zamiar zawieszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wystarczy podać dane firmy oraz okres, na jaki działalność ma przestać funkcjonować. Do tego trzeba złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Jeżeli firma ma status spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, należy także zawiadomić właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Jeżeli po 24 miesiącach przedsiębiorca nie wznowi działalności, zostanie ona wykreślona z ewidencji przez odpowiedni urząd. Abu wznowić działalność wystarczy zgłosić ten fakt do CEIDG. Zgłoszenia są wolne od opłat.

W czasie przerwy, przedsiębiorca nie opłaca składek na ZUS od prowadzonej działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza utraty prawa do ulg dla nowych firm. Ulga jest kontynuowana po upływie czasu zawieszenia, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. Niestety, czas zawieszenia wlicza się do okresu, w którym podatnik ma prawo do ulgi. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli Kowalski założył firmę 1 stycznia 2011 roku to przysługują mu ulgi na składki ZUS do końca roku, nawet jeżeli w tym czasie zawiesza działalność na przykład na 3 miesiące.  Czas zawieszenia nie przedłuża okresu „ulgowego”. Jeżeli zawiesił działalność od lipca do końca września, to od października do grudnia nadal opłaca składki z przysługującą mu ulgą.