Ryczałt ewidencjonowany – co i jak?

 

Zakładając firmę musimy się zdecydować na konkretną formę opodatkowania. Tutaj swoją rolę odgrywa nasz dzisiejszy bohater, czyli tytułowy ryczałt ewidencjonowany. W naszym kraju traktuje się go wyjątkowo ciepło i naprawdę wielu przedsiębiorców decyduje się na taką właśnie formę. Staje się ona jednak coraz bardziej ograniczona poprzez konkretnie wyznaczane sumy obrotów. Tym bardziej warto wiedzieć o nim nieco więcej. czytaj więcej

E-podatki: już za dwa lata

firma

System E-Podatki powinien w pełni ruszyć za dwa lata. Oznacza to, że w połowie 2015 roku będzie można nie tylko składać drogą elektroniczną deklaracje, ale także uzyskać dostęp do własnego konta podatnika. Co to oznacza i co nam ułatwi?

czytaj więcej

Księgowość w małej firmie – samodzielnie?

Założenie firmy nie przysparza zbyt wielu formalności, teraz jest to jeszcze szybsze, bo od 1. lipca 2011 roku możliwe jest składanie wniosku o założenie działalności gospodarczej przez internet. Wizyta w dwóch urzędach i ZUS-ie sprawia, że już następnego dnia po złożeniu wniosku możemy rozpocząć sprzedaż zarówno towarów, jak i usług. czytaj więcej

Co z ulgami podatkowymi?

Ulgi podatkowe to zwolnienia, odliczenia, zmniejszenia lub obniżki, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ich zastosowanie jest przewidziane przepisami prawa. Ulga może polegać na zastosowaniu niższych stawek podatkowych, odliczeniu od podatku lub odliczeniu od uzyskanego dochodu.

Polskie prawo podatkowe przewiduje ponad 130 zwolnień. Dla podatników to bardzo duże pole do popisu, natomiast dla Skarbu Państwa to strata. Eksperci z resoru finansów obliczyli, że państwo traci na tym co rok około 16 miliardów złotych. W związku z tym konieczne jest zlikwidowanie lub ograniczenie części ulg. Specjaliści nie są zwolennikami ostrych cięć, raczej przeglądu katalogu wszystkich ulg i jego rewizji.

Bardzo duża suma uzbierała się z odliczeń wprost od podatku. Ulga na dzieci kosztowała państwo ponad 5 i pół miliarda złotych. Premier Donald Tusk przymierza się do ograniczenia tych ulg – mają przysługiwać tym rodzicom, którzy posiadają minimum trójkę dzieci. Rozważana jest także opcja podniesienia wysokości składek dla osób samozatrudnionych oraz likwidacji pięćdziesięcioprocentowych kosztów  uzyskania przychodu dla osób wykonujących pracę na umowę o dzieło. Jeżeli stan polskiej gospodarki będzie się pogarszał, podniesiony zostanie także VAT, składka rentowa oraz akcyza.

Znawcy tematu uważają, że likwidacja wielu zwolnień i brak niektórych ulg podatkowych doprowadzi do rozwoju szarej strefy. Jednak z drugiej strony, ulgi nie mogą mieć charakteru socjalnego a raczej systemowy. To znaczy, że ulgi powinny przysługiwać przede wszystkim nowym podatnikom oraz takim, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.

Zawieszenie działalności a ulgi podatkowe

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może, na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy, zawiesić działalność gospodarczą. Takie udogodnienie zostało wprowadzone 20 września 2008 roku. Należy zgłosić zamiar zawieszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wystarczy podać dane firmy oraz okres, na jaki działalność ma przestać funkcjonować. Do tego trzeba złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Jeżeli firma ma status spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, należy także zawiadomić właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Jeżeli po 24 miesiącach przedsiębiorca nie wznowi działalności, zostanie ona wykreślona z ewidencji przez odpowiedni urząd. Abu wznowić działalność wystarczy zgłosić ten fakt do CEIDG. Zgłoszenia są wolne od opłat.

W czasie przerwy, przedsiębiorca nie opłaca składek na ZUS od prowadzonej działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza utraty prawa do ulg dla nowych firm. Ulga jest kontynuowana po upływie czasu zawieszenia, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. Niestety, czas zawieszenia wlicza się do okresu, w którym podatnik ma prawo do ulgi. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli Kowalski założył firmę 1 stycznia 2011 roku to przysługują mu ulgi na składki ZUS do końca roku, nawet jeżeli w tym czasie zawiesza działalność na przykład na 3 miesiące.  Czas zawieszenia nie przedłuża okresu „ulgowego”. Jeżeli zawiesił działalność od lipca do końca września, to od października do grudnia nadal opłaca składki z przysługującą mu ulgą.

Ulgi dla nowych firm

Założenie nowej firmy wiąże się nie tylko z nowymi wyzwaniami, ale także z wydatkami na sprzęt, lokal i inne niezbędne rzeczy. Aby wspomagać nowych przedsiębiorców, prawo przewiduje ulgi składkowe oraz ulgi podatkowe.

Ulgi składkowe dotyczą obniżek składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 2005 roku obowiązuje nowa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej postanowieniami nowopowstałym firmom przysługują ulgi w okresie 2 lat od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wymiar składki na ubezpieczenie społeczne, w tym rentowe, chorobowe, emerytalne, stanowi zadeklarowana kwota nie mniejsza niż 30% wartości minimalnego wynagrodzenia – od stycznia 2011 wynosi ono 1386 zł brutto. Jeszcze jedną nowością jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. W tym czasie podatnik nie musi opłacać składek a jednocześnie nie traci prawa do ulgi ZUS dla nowych firm.

Świeżoupieczeni przedsiębiorcy oraz Mali podatnicy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji z „pomocy de minimis” (pomoc publiczna nieprzekraczająca 200 tysięcy euro). Wartość wszystkich amortyzowanych środków nie może przekraczać 100 tysięcy euro. Odpisy amortyzacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu, wtedy zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy są mniejsze. Taką amortyzację można zapewnić specjalistycznym maszynom i urządzeniom, kotłom, maszynom energetycznym, środkom transportu z wyjątkiem samochodów osobowych.