Dofinansowania z UE. Programy operacyjne. Część 1.

Polska jest jednym z krajów, które ciągle więcej korzystają z funduszy unijnych niż płaca składek. O pomoc finansową mogą ubiegać się prywatni przedsiębiorcy, instytucje państwowe jak i organizacje pozarządowe. Jednak aby otrzymać środki, trzeba najpierw złożyć stosowny wniosek. Dlatego trzeba wcześniej zapoznać się z zasadami przyznawania dofinansowań.

Aby usystematyzować i uporządkować proces przyznawania dofinansowań, Komisja Europejska uzgadnia Narodową Strategię Spójności, na podstawie których tworzy się Programy Operacyjne wyznaczające priorytety. Wniosek o dofinansowanie jest przyjęty, jeżeli spełnia wszystkie kryteria formalne i jej zgodny z tymi właśnie priorytetami. Poznaj najważniejsze cele programów, aby wiedzieć, gdzie szukać grantów.

Program Infrastruktura i Środowisko pochłonie w sumie w latach 2007-2013 ponad 37 miliardów euro. Jego główne zadanie to poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju poprzez między innymi ulepszenie infrastruktury technicznej, w skład której wchodzi transport, energetyka, dostarczanie wody, usuwanie ścieków i odpadów. Dobrej jakości drogi i sprawny transport to mają być wabikiem dla nowych inwestorów. Program nie zapomina o ochronie środowiska i kwestiach związanych z ekologią, a także ochronie zdrowia i dziedzictwa kulturalnego. Z funduszy tego programu realizowane są przede wszystkim duże inwestycje, obejmujące obszar większy niż jedno województwo.

Na drugim miejscu pod względem wielkości inwestycji stoi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który „zabierze” aż 17 miliardów euro. Środki z niego trafiają do rolników, przetwórców rolnych oraz gmin wiejskich w formie dotacji. Rolnicy a także właściciele lasów mogą uzyskać pomoc finansową na zakup potrzebnego sprzętu, unowocześnienie sprzętu lub wprowadzenia znaku jakości towarów, chronionego oznaczenia geograficznego. Pomoc mogą otrzymać także rolnicy dopiero rozpoczynający swoją działalność. Otrzymają pieniądze na reklamę lub pokrycie kosztów prowadzenia działalności. O środki finansowe mogą ubiegać się także producenci przetworów mlecznych, owoców, warzyw, pieczarek, mięs – dotacje mogą przeznaczyć na zbudowanie i wyposażenie swoich zakładów. Gminy wiejskie lub małe miejscowości mają możliwość wybudowania wodociągów, boisk, świetlic, placów zabaw lub innym miejsc użyteczności publicznej pod warunkiem, że stworzą Lokalną Grupę Działania. Jeżeli grupa ustali plan imprez kulturalnych to także ma szansę na pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*