Jak wpisać do CEIDG pełnomocnika?

Pełnomocnika przedsiębiorcy już od ponad roku można wpisać do CEIDG, co jest dobrym pomysłem, jeżeli chce się obniżyć koszty przedsiębiorcy. Czy warto tego dokonać i jeśli tak, to jak?

Jak to się robi?

Na łamach portalu Infor.pl napisano, że składową częścią systemu CEIDG jest rejestr pełnomocnictw i od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwość wpisania do niego pełnomocnictwa. Warto jednak odnotować, że bynajmniej nie oznacza to zastąpienia normalnych, papierowych pełnomocnictw. Co ciekawe, wpis pełnomocnika do CEIDG nie podlega opłacie. Poza tym do prowadzenia przedsiębiorstwa, który obejmuje pełnomocnictwo, upoważniony jest właśnie pełnomocnik. Pełnomocnictwa nie oznacza jednak sam wpis do CEIDG i musi być one już wcześniej ustanowione. Chodzi o to, że wpis do CEIDG służy tylko do celów informacyjnych.

cv

W artykule na Infor.pl zwrócono uwagę na fakt, że wpis uwidacznia udzielone pełnomocnictwo, a przede wszystkim nie zamyka dróg do tego, by w drodze papierowej ustanowić inne pełnomocnictwa. Dla kogo możliwy jest wpis o pełnomocnictwie? Dla przedsiębiorców, którzy podlegają wpisowi do CEIDG, czyli takich, którzy są osobami fizycznymi i prowadzą działalność gospodarczą oraz spółki cywilne. Nie mogą tego natomiast dokonać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność zarejestrowaną w KRS. Jakie dane są potrzebne do wpisu? Imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL bądź KRS, NIP, nazwa firmy, informacje o obywatelstwie, jeśli są posiadane. Trzeba też oznaczyć miejsce i adres zamieszkania, a także adres do doręczeń. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego należy także sporządzić pełnomocnictwo. Żeby wpisać się do rejestru, trzeba elektronicznie wypełnić formularz CEIDG-1. Wpisanie pełnomocnictwa do CEIDG jest, z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak najbardziej korzystne. Kiedy najłatwiej to zauważyć? Na łamach Infor.pl napisano, że w czasie załatwiania spraw administracyjnych.

kpir

Dzięki temu, w czasie załatwiania administracyjnych spraw firmy, pełnomocnik nie musi załączać każdorazowo osobnego dokumentu pełnomocnictwa. To, czy pełnomocnictwo jest wykazane w CEIDG, sprawdzają organy administracyjne z urzędu. Z drugiej strony wpis pełnomocnictwa do ewidencji nie załatwia sprawy, gdy stroną są organy podatkowe. Wówczas wymagane jest załączenie tradycyjnego pełnomocnictwa. Dodatkowo wskazany w CEIDG pełnomocnik może sprawy swojego mocodawcy załatwiać za pomocą elektronicznych platform. Pełnomocnictwo zwiększa też bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Stan wiedzy kontrahenta poprawia jawność CEIDG, a także wpływa na wzrost bezpieczeństwa transakcji. Za każde wystawione pełnomocnictwo opłaty udzielane są na piśmie. To opłata skarbowa w wysokości siedemnastu złotych, ale jej koszt szybko wzrasta przy kilku bądź kilkunastu pełnomocnictwach w miesiącu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*