Przeprowadzamy audyt cz. 2

audyt informatycznyAudyt informatyczny to pojęcie tożsame z audytem bezpieczeństwa informacji. Tym samym spełnia swoje funkcje jako: element ograniczenia ryzyka utraty danych, ich modyfikacji, rozpowszechniania. Pozwala racjonalnie wykorzystać backup danych oraz używanie serwera dokumentów.
Jest również niezastąpiony jeśli chodzi o weryfikację, czy nasze dane są przetwarzane w sposób odpowiadający wszystkim normom.

Audyt informatyczny dopiero rozwija się w polskich firmach. Jeszcze kilka lat temu nie odczuwano bowiem aż takiej potrzeby czuwania nad sprzętem. Być może dlatego, że dopiero od jakiegoś czasu zaczął się on rozwijać i poszerzać swój zakres. Obecnie sprzęt, oprogramowania i programy komputerowe zmieniamy co kilka miesięcy. Wszystko za sprawą wzrostu interakcji pomiędzy systemami informatycznymi, a organizacjami, czy poszczególnymi pracownikami.

Audyt w całej swojej formie zakłada kontrolę pojedynczych stanowisk komputerowych oraz całego sprzętu należącego do firmy. Najpierw sprawdza się stan faktyczny co do ilości sprzętu, a następnie porównuje się go z danymi dotyczącymi zakupu.

W założeniu początkowym audyt do po prostu kontrola. To, kto audyt przeprowadzi zależy już od osób zarządzających firmą. Mogą nimi być zarówno pracownicy wyspecjalizowani w branży IT jak i niezależne od przedsiębiorstwa osoby zajmujące się zawodowo przeprowadzaniem audytów.

Pewne jest, że druga opcja gwarantuje nam znacznie większy obiektywizm i rzetelność przeprowadzanej kontroli. Warto bowiem wiedzieć, że audytor zewnętrzny ma obowiązek ukazać stan faktyczny jaki zastał w firmie nawet jeśli pracodawcy groziłyby w jego wyniku jakieś konsekwencje prawne. Najczęściej jest tak wtedy, gdy np. na komputerach pracowniczych są zainstalowane nielegalne oprogramowania.

Po za audytem ściśle informatycznym warto pomyśleć także o przeprowadzeniu audytów:

  • finansowych – który ma na celu zbadania wszystkich ksiąg rachunkowych, przepływu finansów oraz ocenia rentowność firmy,
  • operacyjnych – badający skuteczność i efektywność działania przedsiębiorstwa, ocenia cele, które zostały już osiągnięte oraz te, które są rozpisane w działaniach firmy.

Cały proces audytu rozwinął się w Polsce pod koniec XX wieku. Stało się to głównie dlatego, że z roku na rok znacznie rozwijają się poszczególne szczeble zarządzania informatycznego.
Co raz trudniej jest zatem zapewnić pełne bezpieczeństwo nie tylko dla finansów firmy, ale także dla całego sprzętu komputerowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*