Faktura VAT

Faktura VAT to najczęściej spotykany dokument sprzedażowy. Czasami jest mylona z rachunkiem. Jeden i drugi dokument potwierdza dokonanie zakupu/sprzedaży, z tą różnicą, że faktura jest wystawiana przez VAT-owców, tzn. przedsiębiorców, którzy zgłosili swoje firmy na druku VAT-R. Od tamtego momentu są zobowiązani do wystawiania faktur a nie rachunków.

Informacje, jakie powinny znaleźć się na fakturze są ściśle określone przez prawo a konkretnie przez rozporządzenie Ministra Finansów. Dane jakie powinna zawierać faktura to:

  • imiona i nazwiska sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
  • oznaczenie dokumentu napisem „Faktura VAT” oraz jej numer
  • numer NIP sprzedawcy i nabywcy (w przypadku, gdy nabywcą jest osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej NIP nie jest wymagany)
  • data wystawienia faktury
  • nazwa sprzedawanego towaru/usługi
  • ilość sprzedanego towaru
  • cena brutto i cena netto
  • stawka VAT oraz jej wartość

Wypisanie wymaganych danych jest trochę czasochłonne, dlatego warto pomyśleć o usprawnieniu tej czynności. Najprostszym sposobem jest posługiwanie się programem komputerowym stworzonym specjalnie do wystawiania faktur.