Informacja księgowa jako cenne źródło informacji dla firmy

Każdego roku powstaje i upada bardzo dużo firm małych i średnich. Przyczyn takiej nie zawsze budującej sytuacji jest wiele, przede wszystkim brak funduszy i przepływu stałych środków pieniężnych, które rzeczywiście pozwoliłyby na umocnienie pozycji firmy na rynku. czytaj więcej