Nie zwalniać, szukać rozwiązań

Najprostszą metodą na problemy finansowe w firmie jest zwolnienie pracowników, tak myśli wielu przedsiębiorców. Jeśli nie zwolnić, to chociaż obniżyć wynagrodzenie pozostałym, powiedzą inni. Tendencje do takiego myślenia spotęgował kryzys gospodarczy, który w jedną branżę uderzył mocniej, w drugą słabiej, ale w każdej z nich pozostawił jakiś ślad. Tymczasem istnieją inne sposoby, żeby zmniejszyć koszty funkcjonowania firmy, a przy tym nie pozbywać się, często dobrych i solidnych pracowników. Informacje, jak można to zrobić powinny się znaleźć w każdym vademecum przedsiębiorcy.

 

Jedną z ciekawych opcji jest porozumienie o zawieszeniu na 3 lata przepisów (lub części przepisów) prawa pracy (za wyjątkiem przepisów Kodeksu Pracy plus innych ustaw i aktów wykonawczych). Porozumienie to można zawrzeć z przedstawicielem pracowników, który reprezentuje organizację związkową. Jeśli nie ma tego typu organizacji takie porozumienie zostanie zawarte z przedstawicielem pracowników wyłonionym w innym trybie. Okres 3 lat na który można zawiesić wymienione przepisy, jest okresem maksymalnym.

Inną możliwością będzie porozumienie w którym zawiesza się tylko układ zbiorowy pracy. Z możliwości tej jednak skorzystają tylko pracodawcy, u których ustanowiony jest przynajmniej jeden układ zbiorowy (zakładowy albo ponadzakładowy). Musi też u nich działać chociaż jedna organizacja związkowa.

Trzecie rozwiązanie polega na zawarciu porozumienia (art. 23 Kodeksu pracy), które ustanawia mniej korzystne dla pracowników postanowienia zastępujące wcześniej zawartą umowę o pracę. Zawiera się je z przedstawicielem organizacji zakładowej, a jeśli takiej nie ma, z przedstawicielem pracowników, który został wyłoniony w innym trybie.

Pracodawca, który nie chce grupowo zwalniać, ale nie ma jednocześnie ciekawej sytuacji finansowej we własnej firmie, powinien zmniejszyć wymiar pracy pracowników. W konsekwencji zadania wykonywane przez jednego pracownika, po zmniejszeniu czasu jego pracy zostaną rozłożone na kilku pracowników. Wiąże się to ze zmniejszeniem wynagrodzenia, wobec tego wymagana jest zgoda pracowników, których dotyczy to rozwiązanie.

Można też zdecydować się na porozumienie o udzieleniu bezpłatnego urlopu z indywidualnym pracownikiem. Okres takiego urlopu nie będzie wliczony do stażu pracy. Pracodawca może też odstąpić swojego pracownika innemu pracodawcy.

Istnieje też możliwość zlikwidowania zakładowego funduszu socjalnego, a takie prawo przysługuje każdemu pracodawcy. To pozwoli zaoszczędzić kolejne niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania firmy.