Nowy, zmodyfikowany urlop macierzyński!

urlop macierzynskiW telewizji, internecie i wszystkich innych powszechnie dostępnych środkach komunikacji rozległy się ostatnio informacje o nowelizacji w zakresie urlopu macierzyńskiego. Otóż dotyczy ona głównie nowej kategorii w zakresie tradycyjnego urlopu dla młodych kobiet, mianowicie urlopu rodzicielskiego. czytaj więcej