Co nam daje ocena pracownika?

Firma to taka forma działalności, w której każdy kto jest jej integralną częścią ma swoje cele i działania. Jedno słabe ogniwo może nie tylko źle wpływać na pracę całego zespołu, a nawet doprowadzić do rozpadu firmy.

Ważne zatem, aby kontrolować te wszystkie działania i jasno precyzować obowiązki każdego z osobna.

Pracę naszych podwładnych powinniśmy także systematycznie śledzić i w porę oceniać jak ją wykonano.

System oceny pracowników wypracowany w naszej firmie dostarcza nam informacji na temat tego jak pracownik jest postrzegany przez całą firmę oraz tego jak z obowiązków się wywiązuje. Być może są elementy, z którymi nasz pracownik sobie nie radzi i przeciwnie w których jest najlepszy.

Warto wówczas postawić na te profile, w których będzie mógł rozwinąć skrzydła i nauczyć się czegoś więcej.

Jak przeprowadza się taką ocenę?
Zawsze musi być ona wypadkową pracy bezpośrednio samego pracownika oraz opinii jego przełożonych.
Należy w niej uwzględnić: czy pracownik wywiązał się ze swoich obowiązków, czy rzetelnie wykonywał swoją pracę, czy wybiegał poza temat dążąc do pogłębienia wiedzy, czy raczej nie wykazywał większego zainteresowania.

Ocena taka można przeprowadzić po prostu poprzez rozmowę z pracownikiem. Można także najpierw zebrać materiały od przełożonego, a dopiero później przeanalizować wszystko z zainteresowanym.
Rozmowa nie powinna odbywać się rzadziej niż dwa razy do roku. Można także przeprowadzić taką rozmowę po każdym przełomowym momencie w firmie. Kiedy np. sytuacja finansowa w firmie znacznie się polepszyła lub wręcz przeciwnie pogorszyła.

firma
Dobrym sposobem na ocenę pracownika jest także:

 • raport z danego miesiąca,
 • wypełniony formularz z wyszczególnionymi danymi o działaniach w danym okresie,
 • analiza wszystkich krytycznych wydarzeń,
 • wykresy pokazujące jego pozycje na tle innych pracowników (ranking),

Ocena pracowników to przede wszystkim bardzo ważny element motywujący nie tylko samego pracownika ale całego zespołu, a także szefa. Szef mobilizuje się do większej kontroli firmy jeśli ocena pracowników jest w większości negatywna. Pracownicy chętnie działają widząc, że sam na końcu listy rankingowej.

Oceny okresowe najczęściej kojarzą nam się z ogromnym stresem. Nie należy jednak tak negatywnie nastawiać się do tego tematu. Jeśli pracujemy dobrze i wypełniamy wszystkie swoje działania to z pewnością zostaną one wynagrodzone.

Jeśli system oceny pracowników ma dać naszej firmie rzeczywiste rezultaty powinniśmy przeprowadzać go systematycznie. Inaczej nie zadziała.

Korzyści dla pracownika:

 • odczuwa zainteresowanie ze strony firmy,
 • czuje, że zadania jakie wykonuje są ważne,
 • wie co robi dobrze, a nad czym powinien jeszcze popracować,
 • ma możliwość bezpośredniej rozmowy z szefem i przedstawienie swojego stanowiska w danym projekcie.

Korzyści dla pracodawcy:

 • monitorowanie pracy firmy,
 • źródło wiedzy o tym co w firmie jest dobre a co złe,
 • szybka możliwość naprawienia błędów w pracy,
 • docenienie dobrych pracowników.

Oczywiście może się zdarzyć tak, że ocena nie będzie do końca obiektywna. Tylu ile jest ludzi tyle jest zapewne innych opinii. Zawsze jednak z kilkunastu wypowiedzi można uzyskać jedną, która da nam coś cennego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*