Czym jest tak właściwie umowa zlecenie?

motywowanieOstatnio głośny temat umów śmieciowych (w tym umowy o działo i umowy zlecenie) stał się powodem większego zainteresowania tego typu umowami. Jakie prawa daje nam umowa zlecenie? Jakie ma minusy? Wreszcie dlaczego pracodawcy tak usilnie się ich trzymają?

Umowa zlecenie ma swój zapis w Kodeksie cywilnym. Zazwyczaj dotyczy ogólnie opracowanego zlecenia, do którego wykonania zobowiązuje się Zleceniobiorca. Różnica pomiędzy umową zlecenie, a umową o dzieło jest właściwie nakreślona tylko w jednym miejscu. Otóż Zleceniobiorca w umowie zlecenie nie jest odpowiedzialny za ostateczny efekt swojej pracy. W umowie o dzieło natomiast ma dokładnie nakreślony produkt końcowy do którego powinien dążyć. Umowa zlecenie może być odpłatna lub nieodpłatna.

Każdy pracownik zatrudniany na umowę zlecenie ma prawo do higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Od każdego wynagrodzenia naliczanego na podstawie takiej umowy są zatem odciągane składki ZUS. Której koszty pokrywa Zleceniodawca. Stąd tak częste rozbieżności w podawanej przez pracodawców kwocie brutto i netto.

Plusy umowy zlecenie – czy w ogóle są?

umowa zlecenie
Każdy kto wykonuje pracę na umowę zlecenie ma opłacane składki ZUS. Nie musi mieć natomiast opłacanych składek ubezpieczeniowych np. w wypadku jeśli jest studentem. Osobę zatrudnioną na taki rodzaj umowy może zastępować inna osoba. Osoba także ma prawo do samodzielnego określania swojego czasu pracy.

Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdym momencie zarówno ze strony Zleceniodawcy jak i Zleceniobiorcy. Bywa także, że czas wypowiedzenia umowy jest dokładnie określony w umowie np. jako dwa tygodnie. Nie może się jednak wydarzyć tak, że jakakolwiek ze stron na wskutek zerwania umowy ponosi jakieś szkody. Przypuśćmy, że zobowiązaliśmy się do pracy magazynowej danego dnia i od nas zależy wysyłka towaru do klienta. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że firma traci pieniądze przez opóźnienia w wysyłce. Powinniśmy znaleźć kogoś kto nas zastąpi lub zgłosić naszą nieobecność odpowiednio wcześniej.

Dlaczego umowa śmieciowa?

umowa smieciowa
Powodów niezadowolenia pracowników takim rodzajem umów jest wiele. Głównym i niezaprzeczalnym minusem jest jej regulacja poprzez Kodeks cywilny, a nie przez Kodeks pracy. Z tego powodu tego typu umowy są łatwiejsze do zerwania i pracownicy mają znacznie mniejsze prawa. Bywa, że pracownicy zatrudnieni na tego typu umowach nie są brani pod uwagę w systemie oceny pracowników.

Idąc tym krokiem, umowy te są tańszym rozwiązaniem dla pracodawców przez co mają zmniejszyć bezrobocie w społeczeństwie. Powodują jednak zbyt duże manipulacje ze strony pracodawców. Często zdarza się, że w wyniku tych umów pracownikom nie należy się okres urlopu, czy okres wychowawczy dla przyszłych matek. A pracodawcy nadużywają podpisywania wyłącznie tych umów, broniąc się tym samym przed znacznie dla nich droższymi umowami o pracę.
Okazuje się także, że pracodawcy nie traktują poważnie osoby zatrudnionej w firmie na podstawie umowy zlecenie, czy umowy o dzieło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*