Długi małżonka – zawsze wspólna odpowiedzialność?

Małżeństwo to odpowiedzialność. Szczególnie jeśli ma się na względzie wspólne marzenia o posiadaniu domu oraz dzieci. Niestety małżeństwo, przysięga złożona w kościele lub urzędzie stanu cywilnego to niekiedy także przykra konsekwencja ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za różne czyny, w tym także zaciągnięte zobowiązania finansowe.

Zobacz kiedy dług żony lub męża przechodzi na współmałżonka!
W naszym życiu bywają różne sytuacje. Nie na darmo ciągle przypominamy sobie powiedzenie, raz na wozie, raz pod wozem. Niekiedy na pozór dobra sytuacja finansowa naszej rodziny zmienia się diametralnie pod wpływem choroby jednego z rodziców, wypadku, śmierci lub długów.

Niestety niekiedy długi zaciągnięte przez męża mogą skutecznie zniszczyć życie żony? Co ma wpływ na przechodzenie długów na kolejnych współmałżonków?
Najważniejszy jest tutaj: status prawny związku i to, czy oboje małżonkowie wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

Dokładnie od 2005 roku obowiązują przepisy, które mówią o tym, że do zaciągnięcia kredytu lub wzięcia pożyczki nie jest wymagana zgoda męża lub żony. W takiej sytuacji nie musimy nawet wiedzieć, że współmałżonek zaciągnął kredyt. Oczywiście ważna jest głównie pozytywna historia kredytowa danej osoby.

O co chodzi z tą wspólnota majątkową?
Wspólnota majątkowa powstaje w chwili, gdy dwoje ludzi zawiera związek małżeński. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Żaden z małżonków nie może sam rozporządzać swoim udziałem we współwłasności.

Istnieje jednak możliwość sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Wówczas małżonkowie mogą bez ograniczeń zarządzać swoim majątkiem.

Co z długami małżonka, o których nie mieliśmy pojęcia?
Wówczas odpowiedzialność uzależniona jest od tego, czy mamy do czynienia z należnościami o charakterze publicznoprawnym, czy prywatnym.

W przypadku długów publicznoprawnych w tym zaległości podatkowych dług można ściągnąć z całego majątku, w przypadku długów o charakterze prywatnym, tylko z majątku danego małżonka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*