Księga przychodów i rozchodów

KPiR czyli księga przychodów i rozchodów to jedno z księgowych urządzeń służących do ewidencjonowania przychodów i kosztów podatnika. Jej prowadzenie niezbędne jest do ustalenia dochodu danej firmy, a co za tym idzie – podatku dochodowego.

 

Formuła KPiR jest ściśle określona przepisami prawa podatkowego. Stosuje się ją w przypadku opodatkowania na tzw. zasadach ogólnych, czyli gdy istnieje obowiązek dokonywania zapisów księgowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów.

KPiR stosować mogą osoby fizyczne i ich spółki jeśli przychód tych firm za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył równowartości 1.200. 000 euro. Księgi nie stosuje się, gdy podatnik wybiera jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Rozwiązanie to nie dotyczy również osób opodatkowanych podatkiem od osób prawnych.

KPiR powinna być prowadzona rzetelnie na podstawie faktur i rachunków potwierdzających zawarte transakcje. Istotną rolę odgrywa również podawanie w niej rzeczywistych terminów przychodów i wydatków. KPiR nie może zawierać błędów rachunkowych. Wymogiem jest również prowadzenie jej w polskiej walucie. Obecnie w prowadzeniu księgi pomaga oprogramowanie komputerowe.

Prowadzenie KPiR przedsiębiorca może powierzyć księgowej lub biurze rachunkowości. Zadanie to wymaga jednak zaufania i rzetelnego doradztwa zorientowanego na potrzeby danej firmy. Oszczędne osoby mogą zdecydować się na pomoc specjalnych portali komputerowych, które udostępniają programy do prowadzenia KPiR.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*