Wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Często polecana jest początkującym przedsiębiorcom. Jakie są jej wady i zalety?

Spółka cywilna jest spółka osobową, tworzoną na podstawie prawa cywilnego. Nie posiada ona osobowości prawnej, ponieważ w tym przypadku przedsiębiorcami są tworzący ją wspólnicy. Spółka cywilna zakładają osoby, które chcą osiągnąć określony cel gospodarczy. Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji działalności, a cała spółka otrzymuje swój numer REGON oraz NIP. Za zobowiązania spółki wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie i osobiście. Osoba , która przystąpiła do istniejącej spółki nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez wspólników w okresie kiedy jeszcze nie była wspólnikiem. Może jednak przystąpić do długu na podstawie umowy zawartej z pozostałymi wspólnikami.

Spółka cywilna to najprostsza i najtańsza forma prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Jej założenie nie wymaga wielu formalności,a sama spółka nie podlega żadnym podatkom z wyjątku podatku VAT. Spółka cywilna nie posiada sformalizowanych zasad prowadzenia. Brak tu również wyznaczonego przez przepisy minimalnego majątku, co znacznie minimalizuje koszty jej założenia. Dużą zaleta jest rozłożenie ryzyka finansowego na wszystkich wspólników.

Do wad spółki cywilnej można zaliczyć brak podmiotowości prawnej. W praktyce oznacza to, że wspólnicy nie mogą zawierać umów ze spółką, a taka sytuacja może powodowa komplikacje zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i podatkowego. Ten rodzaj działalności ogranicza działanie przedsiębiorstwa w większym rozmiarze. W przypadku próby podjęcia takich działań wadą mogą być ograniczone do minimum regulacje prawne. Problemy może również sprawiać osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*