Na jakie kompetencje pracowników powinniśmy zwrócić uwagę podczas rekrutacji?

Kompetencje to coś, co wyróżnia nas na tle innych pracowników w firmie. Nie trudno się zatem dziwić, że to właśnie na ich podstawie jesteśmy oceniani.

Badanie kompetencji odbywa się w różny sposób. Nie zawsze jednak pracodawcy mają i potrafią określić złoty środek, który zdradzi im kilka istotnych aspektów o tym, co potrafią zatrudnione w jego firmie osoby.

Kompetentny zespół pracowników chciałby mieć chyba każdy szef danej firmy. Tylko przy profesjonalnych i dobrze przygotowanych do pracy osobach można bowiem dojść do prawdziwego sukcesu.

Skąd wiedzieć, czy osoba, którą zatrudniamy na dane stanowisko spełnia nasze najistotniejsze wymagania? Wreszcie, czy jesteśmy w  stanie poddać ocenie pracę takiej osoby po pół roku, roku lub kilku miesiącach?

Wielu doświadczonych szkoleniowców w zakresie assessment centre wskazuje, że sukces firmy to w dużej mierze zespół, jaki ona posiada. Każdy ma jakieś indywidualne umiejętności oraz cechy, które warto zauważyć i wykorzystać na danym stanowisku w firmie. Zadaniem menadżera jest takie indywidualne cechy odkryć, a następnie tak przydzielić daną osobę do zadania, by mogła w pełni wykorzystać posiadaną i zdobywaną przez lata wiedzę oraz swoje kwalifikacje.

Niewykorzystany potencjał danego pracownika to najgorsze co może nas i nasza firmę spotkać.

Jak sprawdzić czy dana osoba jest kompetentna?

Przede wszystkim należy rozpocząć od analizy zachowania danej osoby w danej sytuacji. W praktyce najlepiej widać, jak zachowuje się dana osoba, czy radzi sobie z powierzonymi zadaniami, czy rozumie polecenia i czy wywiązuje się z nich z należytą starannością.

Kompetencje każdego pracownika można opisać na przykładzie skali. Najczęściej jest ona podawana na przykładzie kilku stopni oceny. Oczywiście, im nasze kompetencje są wyższe tym, punktów w naszej skali więcej.

Co daje pracodawcy rzetelne podejście do oceny pracowników?

Daje dużo. Przede wszystkim pozwala tworzyć zespół ludzi, którzy wiedzą do czego dążą i na jakich zadaniach mają się skupić.

Wiedza o poziomie kompetencji pozwala ponad to określić dokładnie ścieżki kariery każdego z  osobna oraz dokonać oceny, czy i komu należy się premia lub inny system motywacyjny.

Rozmowa kwalifikacyjna – czyli skuteczny sposób na ocenę kompetencji pracownika

Rekrutacja to pierwszy krok do zbadania tego, jak dana osoba myśli, podchodzi do zadań i jakie umiejętności posiada.

Chociażby dlatego, pracodawca powinien nauczyć się tak zadawać pytania, by nakierować pracownika na swój tok rozumowania.

Poprzez dobrze sformułowane pytania można dowiedzieć się więcej niż poprzez uzupełnienie gotowego formularza rekrutacyjnego umieszczonego w internecie.

W zadawanych pytaniach postaraj się, jak najwięcej dowiedzieć o tym, jak dana osoba widziałaby siebie w roli jaką chcemy mu dopasować.

O czym powinien wiedzieć pracodawca:

Nie zatrudniajmy znajomych, tylko dlatego, że akurat potrzebują pracy, jeśli nie jesteśmy pewni co do ich umiejętności oraz kwalifikacji do zajmowanego stanowiska.

Jeśli nie chcesz popełnić błędu zatrudnienia kogoś niekompetentnego, dobrze przygotuj się do przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Traktowanie tego rodzaju spotkań jako coś, co jest raczej wynikiem przymusu niż wyższej potrzeby może nam przynieść opłakane skutki na dłuższej przestrzeni czasu.

Zobacz także tu: http://artelis.pl/artykuly/58233/Krwawa-zazarta-i-bezkompromisowa-walka-o-etat

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*