Pokolenie Y – co to oznacza?

biznesmen2Wiele ostatnio się mówi o dominacji młodych ludzi, zwanych pokoleniem Y. Co kryje się pod tym pojęciem?

Nazwa: Pokolenie Y dotyczy grupę ludzi dorastających w latach osiemdziesiątych. Urodzeni w tym czasie, nie znają trudu życia w PRL. Za sprawą dorastania w wolnych czasach, odważnie dążą do celu, wiedząc, że świat jest u ich stóp. Młodzi z generacji Y są więc pełni odwagi o wiary we własne siły. Przeważnie, znają są oni doskonale wyedukowani i znają wszelkie nowinki. Można to tłumaczyć tym, że urodzili się oni i dorastali w świecie, w którym internet był już normą. Wiedzą oni, że świat jest miejscem, w którym mogą być sobie sterem i okrętem. Stąd też, wielokrotnie są oni uznawani za bardzo pewnych siebie. Zwłaszcza jest to zauważalne w sferze zawodowej. Ludzie z pokolenia Y w większości przypadków są świetnie przygotowani i wiedzą, że doskonale poruszają się we współczesnym świecie. Według nich praca jest tylko wycinkiem prawdziwego życia – a w życiu, tak naprawdę liczy się spełnienie i równowaga.

Generacja Y patrzy na świat, zupełnie inaczej niż poprzednie pokolenie. Za sprawą tej różnicy, pojawia się swoisty konflikt między igrekami, a ich starszymi kolegami, zwanymi generacją X. Różne traktowanie życia można zauważyć bardzo wyraźnie na gruncie zawodowym. Przedstawiciele pokolenia X przeważnie są bardziej cenieni przez tradycyjnych pracodawców. Igreki to ludzie, którzy chcą wycisnąć z życia wszelkie soki, a praca jest elementem, a nie celem życia. Dzięki igrekom nasza rzeczywistość może ulec przewartościowaniu. Świeże, pełne kolorów podejście do życia, powinno być inspiracją do tego, aby żyć tu i teraz i nie dać się zdominować pracy.