Jak rozliczyć podatki po likwidacji firmy?

umowa smieciowa

Z czym wiąże się zlikwidowanie działalności gospodarczej? Między innymi z rozliczeniem podatków i poinformowaniem o tej decyzji właściwych organów. A jak należy się rozliczyć z podatków, kiedy zakończyło się gospodarczą działalność? Oto garść praktycznych porad.

Co z tymi podatkami?

Na łamach portalu Infor.pl napisano, jak likwidację działalności gospodarczej przeprowadzić. Odbywa się ona poprzez złożenie we właściwym urzędzie gminy formularza CEIDG-1. Trzeba to zrobić w ciągu siedmiu dni od zaprzestania prowadzenia likwidowanej działalności gospodarczej. businnesmanCo należy zaś do zadań urzędu? Powiadomienie o likwidacji firmy ZUS, urzędu statystycznego i urzędu skarbowego. Dodatkowo przedsiębiorca musi rozliczyć podatkowe sprawy. Wiąże się to z obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Żeby mógł być on zapłacony, przedsiębiorca musi sporządzić wykaz składników majątku, aktualny na dzień likwidacji, a poza tym przeprowadzić likwidacyjny remanent. Z kolei podatek PIT jest płacony od uzyskanego dochodu. Pamiętajmy jednocześnie, że przy likwidacji działalności dochód powstanie dopiero z chwilą zbycia majątkowego składnika, który został wskazany w wykazie. Pamiętajmy, że zapłata podatku zaktualizuje się w sytuacji zbycia majątku w wykonaniu działalności gospodarczej i równocześnie przed upływem okresu sześciu lat od pierwszego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatnik dokonał likwidacji swojej gospodarczej działalności. Poza tym przedsiębiorca, który likwiduje swoją działalność podlegał VAT, to w ciągu siedmiu dni od zaprzestania jej wykonywania jest zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego formularza VAT-Z.

dokumenty

Chodzi o zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dla naczelnika urzędu skarbowego to zgłoszenie stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Co należy sporządzić łącznie z wnioskiem? Spis z natury towarów, co do których przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Kwota wynikła ze spisu powinna zostać wskazana na ostatniej składanej deklaracji VAT. Wpisana kwota zwiększy kwotę podatku należnego za konkretny rozliczeniowy okres. Co jeszcze należy wskazać? Że sprzedaż towarów, które wykazano w spisie, jest z natury zwolniona z VAT w ciągu dwunastu miesięcy od daty zaprzestania gospodarczej działalności. Warto jednak odnotować, że ma to miejsce w przypadku rozliczenia się z VAT od towarów znajdujących się w spisie. Może mieć również miejsce korekta VAT odliczonego od ujętych w spisie środków trwałych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*