Promocja – co, jak i dlaczego?

promocjaKażde przedsiębiorstwo musi działać na kilku płaszczyznach. Dzięki temu może odnieść zyski i stać się liderem na rynku w swojej dziedzinie.Jedną z najważniejszych płaszczyzn, która może przyczynić się do sukcesu firmy jest promocja.

Promocja jest działaniem nadawcy, która ma skłonić nabywcę do zachowania się w dany sposób, co w tym przypadku jest zakup wytwarzanych przez nasze przedsiębiorstwo dóbr bądź też usług. Działania promocyjne możemy spotkać pod sześcioma głównymi postaciami. Są to reklama, public relations, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, sponsoring oraz publicity. Wytłumaczmy pokrótce, czym są i co należy do konkretnych instrumentów promocji.

Reklama to nic innego jak bezosobowe, płatne prezentowanie produktu, ewentualnie usługi. Jej celami jest m.in. kształtowanie pozytywnego wyobrażenia o produkcie oraz całej firmie, stworzenie potrzeb na określony towar, kształtowanie preferencji, a także dostarczanie argumentów, mówiących o zaletach marki.

Drugi z instrumentów, sprzedaż osobista objawia się jako rola sprzedawcy w procesie decyzyjnym nabywcy. Umiejętności oraz wiedza sprzedawcy pozwala na wsłuchanie się w potrzeby nabywcy i pomoc w wyborze idealnego produktu dopasowanego konkretnie do danej osoby.

Promocją sprzedaży są wszystkie działanie, które mają na celu skłonić nabywcę do zakupu lub przybliżyć go do produktu. Wymienić można tu m.in. takie czynniki jak konkursy, darmowe próbki czy też kupony bądź rabaty. Trzeba zaznaczyć, że jest to jedna z atrakcyjniejszych form widziana oczami potencjalnego klienta.

Kolejnym instrumentem jest public relations. PR jest swego rodzaju sztuką, która poprzez analizę trendów, doradztwo, a także prowadzenie działań mających zaspokoić potrzeby organizacji i społeczności prowadzi do poprawy wizerunku firmy, zdobycia zaufania czy też uzyskania poparcia dla firmy.

Sponsoring jako piąty instrument to powszechnie znane sponsorowanie wydarzeń kulturowych, sportowych, medialnych, społecznych, ekologicznych lub naukowych. Tym samym podnosi swoją wartość w oczach społeczeństwa, które widzi iż przyczynia się ono do dobra ogółu.

Ostatnim instrumentem w promocji jest publicity. Publicity jest bezpłatną reklamą, która rozpowszechniania jest poprzez środki medialne. Prostymi słowami, jest to wszystko, co przeczytamy w gazecie lub też usłyszymy w telewizji na temat danego produktu.

Wszystkie powyższe działania mają na celu zapoznanie i skłonienie nabywcy o zakupu danego dobra. Jest to niezbędny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa, gdyż rzadko kiedy obecnie „dobry produkt sprzedaje się sam”. Oprócz promocji tego typu istnieje również szeroko pojęta promocja w internecie. O tym jednak z kolejnym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*