Public relations – cele i funkcje

prZ każdym przedsiębiorstwem związany jest public relations. Czym jest? Otóż jest on analizą trendów, doradztwem kierownictwa a także odpowiedzialnością na zaspokajanie potrzeb interesantów (zarówno organizacji, jak i społeczności publicznych). To nieodłączna część działalności, dzięki której firma ma taki, a nie inny wizerunek. Co należy wiedzieć o PR?

Public relations pełni głównych celi w działalności przedsiębiorstwa. Są to kolejno:

 • kreowanie publicznego zaufania – są to wszystkie czynności, które prowadzą do zwiększenia lojalności, zaufania i wiarygodności po stronie odbiorców,
 • zdobycie, naprawa zaufania,
 • kształtowanie pożądanego wizerunku tudzież opinii,
 • niwelowanie różnicy między stanem faktycznym przedsiębiorstwa a wizjami odbiorców,
 • uzyskanie poparcia dla firmy.

Powyższe cele moga być osiągane za sprawą kontaktu z prasą, publicity produktu, komunikacji na poziomie korporacji, lobbingu czy też doradztwa.

Poza celami, PR to również siedem istotnych funckji. Należą do nich:

 • funkcja koordynacyjna – dzięki niej w przedsiębiorstwie działania są zharmonizowane i spójne,
 • funkcja kontaktowa – public relations pozwala utrzymywać dobre kontakty z otoczeniem co skutkuje prawidłowym rozwojem firmy,
 • funkcja wizerunkowa – tworzenie i budowanie dobrego oraz korzystnego wizerunku firmy,
 • funkcja informacyjna –  za pomocą public relations informacja cyrkuluje w otoczeniu między przedsiębiorstwem, a zainteresowanymi podmiotami takimi jak nabywcy, dostawcy, klienci, konkurencji,
 • funkcja perswazyjna – działania PR dążą do wzmocnienia pozytywnego nastawienia wszystkich odbiorców wobec przedsiębiorstwa,
 • funkcja prewencyjna –  prewencja służy wczesnemu wykrywaniu ewentualnych problemów, które firma może pokonać we wczesnym stadium,
 • funkcja stabilizacyjna – funkcja ta dotyczy sytuacji pokryzysowej , kiedy to czynności public relations skierowane są o dbanie i ustabilizowanie relacji z otoczeniem.

Prowadząc odpowiedni PR firmy, zwiększane są szanse na powodzenie oraz odniesienie sukcesu danego przedsiębiorstwa. To również sposób na walkę z tzw. czarnym PR, które niestety często stosowane są przez konkurencję. Obsadzenie odpowiednich osób na danym stanowisku jest szczególnie ważne – to oni mogą nie raz odegrać kluczową rolę w historii firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*