Przewaga konkurencja firmy i jej źródła

konkurencyjnosc

Każda firma zaczyna podobnie. Pierwsi klienci, pierwsze sukcesy, pierwsze porażki. Aby wybić się i być lepszym od innych należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Składają się one na przewagę konkurencyjną. Czym jest owa przewaga i jakie są jej źródła?

Czym jest przewaga konkurencyjna ?
Przewaga konkurencyjna to nic innego jak osiągnięcie przez dane przedsiębiorstwo wyższej pozycji na rynki niż jego konkurenci. Wysoka przewaga prowadzi do sukcesów rynkowych, powiększenia udziałów i rozszerzenia działalności na nowe rynki.

Źródła przewagi konkurencyjnej

  • Produkcja. Przyczyną produkcyjności jest przywództwo kosztowe firmy (to z kolei może wynikać z pozycji przedsiębiorstwa lub alokacji zasobów) oraz wysoka jakość produktów.  Oba czynniki prowadzą do większego popytu, co w wyniki każdej firmy jest niezwykle istotne.
  • Dystrybucja. W wyniku zastosowania lepszych rozwiązań logistycznych jedne firmy mogą wysunąć się na pozycję lidera mając wyjątkowo niskie koszty dystrybucyjne. Prowadzi to do sytuacji, w której pozostałe firmy poprzez złe rozwiązania logistyczne nie mogą konkurować niskimi cenami.
  • Konkurencyjność firmy to również trafniejsze strategie marketingowe, lepsze poznanie rynku, swoich klientów i ich potrzeb. Dopasowanie produktów do obecnych trendów i wymagań nabywców to jedna z najważniejszych funkcji, które przedsiębiorstwo jako pierwsze  powinno wziąć pod uwagę.
  • Wykorzystanie najnowszych technologii i stworzenie innowacyjnych produktów to kolejne źródło przewagi, które firmy coraz częściej wykorzystują do otrzymania jak najlepszych wyników finansowych i pozycji na rynku. Początkowo wysokie koszty inwestycyjne w długim czasie prowadzą do efektywniejszej i wydajniejszej pracy.
  • Konkurencyjność wynika także z miejsca na rynku. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku wynika z kolei z lojalności nabywców wobec swojej marki czy produktów oraz utrzymywanej komunikacji między nimi a firmą. Miejsce na rynku to również stosowane patenty.
  • Unikalność firmy to następna cecha umożliwiają znaczne wybicie się firmy wśród konkurencji. Trafienie w lukę na rynku z nowym i świeżym pomysłem to bardzo rzadka, ale bardzo poszukiwana cecha u przedsiębiorstw.
  • W zarządzaniu przedsiębiorstwem ważna jest również wysoka jakość samego zarządzania, trafność podjętych decyzji, umiejętność komunikacji z pracownikami, wysoka odporność na stres oraz umiejętność wyszukania luki na rynki.
  • Wiedza. Wiedza i informacje to kapitał, który jest różnicą pomiędzy wartością rynkową, a wartością księgową firmy. Na kapitał ten składa się wiele cennych czynników. Wśród nich wyróżnia się samą wiedzę (o produktach, technologii, systemach, procesach), doświadczenie, kwalifikacje, a także umiejętne ich pozyskiwanie, zastosowanie i rozwijanie.
  • Ostatnim źródłem przewagi konkurencyjnej jest właściwa (szybka) reakcja na zmiany rynkowe (trendy, technologie, popyt).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*