Nastolatek: może być przedsiębiorcą?

Skoro ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie mówi, że przedsiębiorcą może zostać osoba fizyczna, to rodzi się pytanie, czy możliwe jest, by została nią osoba pełnoletnia i co w tej sytuacji musi ona zrobić. No właśnie- co?

Nie matura, lecz…

Na łamach portalu Infor.pl przypomniano, że na gruncie cywilnego prawa powinno się wyróżnić pojęcie prawnej zdolności. Oznacza ona możliwość stania się podmiotem praw i obowiązków, a także pojęcie zdolności do prawnych czynności.

ocena 360 stopni

Ta z kolei umożliwienie składania oświadczeń woli, dokonywania czynności we własnym imieniu i zawierania umów. Od chwili swojego urodzenia każdy człowiek posiada zdolność prawną (art. 8 k.c.) i przysługuje ona wszystkim osobom fizycznym bez wyjątku. Co jednak odgrywa kluczowe znaczenia z punktu widzenia gospodarczego obrotu? Wydaje się, że zdolność do prawnych czynności. Tymczasem pełną zdolność do nich nabywa się dopiero z chwilą, gdy uzyska się pełnoletność (art. 11 k.c.). poza tym zdolność do czynności prawnych może zostać w pewnych sytuacjach ograniczona (art. 15 k.c.), a to wywołuje konsekwencje w zakresie obowiązków i praw, także wykonywania gospodarczej działalności. A kto może uzyskać status przedsiębiorcy? Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Z drugiej nie brakuje opinii, że ograniczenie bądź pozbawienie zdolności do czynności prawnych nie ma wpływu na zdolność prawą, jeżeli chodzi o zakres obrotu gospodarczego. Taki podmiot wciąż może być podmiotem praw i obowiązków. Pojawiają się też opinie, że przedsiębiorcą może być również osoba, którą ograniczono w zdolnościach do czynności prawnych, a w jej imieniu i na jej rachunek działa wówczas ustawowy przedstawiciel. Jednocześnie należy podkreślić, że prawne przepisy nie nakładają obowiązku posiadania pełnej zdolności do czynności prawnej przedsiębiorcę, który jest osobą fizyczną. Co z ewentualnymi utrudnieniami w dokonywaniu przez tego typu osoby handlowych i publicznoprawnych czynności w ramach wykonywanej działalności gospodarczej?

umowa zlecenie

Na łamach portalu Infor.pl wyjaśniono, że mają one jedynie faktyczny charakter, który daje się usunąć przy właściwym zastosowaniu odpowiednich przepisów, które dotyczą dokonywania prawnych czynności przez osoby, które nie mają takiej zdolności, a są zawarte w Kodeksie rodzinnym, cywilnym i opiekuńczym. Ciekawym przykładem jest sytuacja, gdy nieletni dziedziczy przedsiębiorstwo w rozumieniu artykułu 55 k.c.. Prowadził je na zasadzie działalności ewidencjonowanej spadkodawca. Oznacza to, że w imieniu nieletniego działa pełnomocnik lub ustawowy przedstawiciel, a on sam przedsiębiorcą nie jest. Nie zmienia to faktu, że małoletni może się stać przedsiębiorcą, który wykonuje działalność gospodarczą, ale wówczas, kiedy dostanie darowiznę w podmiotowego prawa do przedsiębiorstwa i gdy w jego imieniu dojdzie do nabycia przedsiębiorstwa, ale a zgodą opiekuńczego sądu. Jednak osoba fizyczna może uzyskać status przedsiębiorcy jedynie, kiedy posiada ona pełną zdolność do prawnych czynności w rozumieniu artykułu 11 k.c., czyli że nie została ubezwłasnowolniona i jest pełnoletnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*