Większe podatki od menedżerskich kontraktów: dlaczego?

wlasna firma

Wyrok NSA z szóstego grudnia ubiegłego roku mówi jasno, że wszystkie świadczenia otrzymane w celu wykonania usługi są przychodem osób, które zostały zatrudnione na podstawie menadżerskich kontraktów. W tej sytuacji rodzi się pytanie, czy oznacza to dla menedżerów wyższe podatki.

Wszystkie podatki idą w górę?

Na łamach portalu Infor.pl przywołano, opinie Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, która twierdzi, że przychód może rodzić jedynie wydarzenie faktycznie generujące po stronie odbiorcy korzyść materialną. Czego dotyczy to w szczególności? Kosztów związanych z udostępnianiem menedżerom składników majątku i ponoszenie przez firmę jakichkolwiek innych kosztów, które swą związane z wykonaniem menedżerskiego kontraktu.

biznes

Co uznał NSA? Że skoro przychodem są pieniądze otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika, a także wartość otrzymanych w naturze świadczeń oraz innych świadczeń nieodpłatnych, to ponoszone przez spółkę koszty związane z eksploatacją majątkowych środków, udostępnionych zleceniobiorcom, stanowią dla nich przygody, które podlegają opodatkowaniu. Co ciekawe, stanowiska spółki nie podzielił sąd. Nie zgodził się z opinią, że udostępnienie przez nią majątkowych składników, mających za cel wykonanie na jej rzecz usług, nie prowadziło w żadnym sensie do bogacenia się menedżerów, więc nie stanowiło dla nich przychodu. Do czego także może się pośrednio odnosić rozstrzygnięcie NSA? Do powszechnie stosowanych umów zlecenia i o dzieło. W końcu zleceniobiorca zobowiązuje się w nich do wykonania dzieła lub czynności na rzecz zlecającego. Jednocześnie często korzysta ze składników majątku zleceniodawcy bądź nawet do pracowników. Co ciekawe, wspólna jest definicja przychodów uzyskiwanych przez osoby, które wykonują działalność osobiście i pracowników. Są to postawione do dyspozycji bądź otrzymane pieniężne środki i wartość otrzymanych świadczeń. Warto odnotować, cytując Infor.pl, że w przedmiotowym wyroku sąd nie pierwszy raz przy wydawaniu orzeczenia utrzymał argumentacje, że kryterium „postawienie do dyspozycji (a byłą o nim mowa w spornie interpretowanym przepisie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest spełnione także w sytuacji zapewnienia osobom świadczącym usługi w zakresie zarządzania, środków technicznych niezbędnych do świadczenia tych usług, bo odpowiada to pracy menedżera, wykonywanej na podstawie umowy zawartej o zarządzanie przedsiębiorstwem.

businnesman

Wcześniej podobny był wyrok NSA z 27 listopada 2007 r. i WSA w Białymstoku z 22 grudnia 2010 roku. Z kolei- co przytacza Infor.pl, spółka donosiła, że ta wykładania to naruszenie sensu frazy „otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika”, co oznacza, że „dokonane na rzez-powodujące korzyści podatnika”. Współdziałanie nie prowadziło w rozpatrywanej sprawie do wzbogacenia usługodawców w żadnym sensie. Do czego prowadzi odrzucenie takiego rozumienia dotyczącego spornego przepisu? Do sytuacji, kiedy osoby, które osiągają przychody wymienione w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskują dodatkowy przychód w sytuacji, kiedy zleceniodawca udostępnia im narzędzia, które służą do wykonania zlecenia. Jaka jest wysokość takiego przychodu? Powinna ona odpowiadać wartości rynkowej, którą zleceniobiorca musiałby za nabycie takich narzędzi zapłacić. Jeżeli kogoś interesuje obrazowy przykład dowodzący, jak nietrafne jest takie rozumowanie, to można zobrazować to w następujący sposób. Przypuśćmy, że zatrudniamy osobę odpowiedzialną za utrzymywanie w przedsiębiorstwie czystości i robimy to na podstawie umowy-zlecenia. Patrząc na interpretację sądu, jeśli taka osoba nie zapłaci zleceniodawcy chociażby za sprzęt służący do odśnieżania śniegu, to uzyska ona dodatkowy przychód o wysokości wartości rynkowej wynajmu tego rodzaju sprzętu. Co pokazuje powracający problem z opodatkowaniem świadczeń na rzecz pracowników bądź menedżerów? Pole, jakie zawiera w sobie do nadinterpretacji aktualna definicja przychodu w ustawie. Chodzi o to, że nie może go rodzić każde zdarzenie, tylko takie, które faktycznie skutkuje po stronie odbiorcy materialną korzyścią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*