Etyka i kultura przedsiębiorstwa

kultura przedsiębiorstwaProwadzenie przedsiębiorstwa kojarzone jest głównie z aspektem finansowym. Celem przedsiębiorstwa jest jednak nie tylko dążenie do założonych celów lecz również szerzenie działań związanych z etyką i kulturą. Jak powinny wyglądać takie działania?

Etyka

Jak objawia się etyka przedsiębiorstw?
Główne cechy określające firmę etyczną to:

 • promowanie występujących w przedsiębiorstwie norm etycznych i umiejętne ich przestrzeganie przez pracowników wszystkich szczebli przedsiębiorstwa ;
 • uczciwa komunikacja ze wszystkimi podmiotami znajdującymi się w bliższym i dalszym otoczeniu firmy;
 • dokładne i sumienne wypełnienie obowiązku związanego z zawieraniem umów oraz zobowiązań wobec wszystkich zaangażowanych jednostek;
 • szerzenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (głównie dobra środowiska oraz wspieranie lokalności społecznej);
 • nietolerowanie postaw nieetycznych.

Kultura
W przypadku kultury przedsiębiorstwa powinno się zwrócić uwagę szczególnie na to, by:

 • szerzyć przez kierownika firmy zachowań związanych z wysoką kulturą osobistą;
 • uwzględniać w działaniach przedsiębiorstwa wszystkich możliwych aspektów kultury,
 • promować pracowników cechujących się propagowaniem kultury osobistej;
 • kształcić pracowników zgodnie z zasadami oraz normami obowiązującymi w firmie,
 • nawiązywać współpracę z przedsiębiorstwami, które cechują się wysokim poziomem kultury i etyki;
 • uwidaczniać kulturę nie tylko w działaniach, ale również w hasłach, celach, misji oraz wizji przedsiębiorstwa.

Podsumujmy, gdzie widoczna jest etyka i kultura przedsiębiorstw?
Po pierwsze, etyka przedsiębiorstw widoczna jest w relacjach z klientami, dostawcami, kooperantami oraz odbiorcami. Ponadto stosunki te dotyczą również pozostałych osób i instytucji, które   zakres otoczenia przedsiębiorstwa w tym konkurentów i wierzycieli. Etyka i kultura przedsiębiorstwa powinna wychodzić od właściciela i założonych celów, a następnie poprzez menadżerów wyższego, średniego i niższego szczebla pozytywnie wpływać na wszystkich pracowników firmy. Kultura i etyka powinna być również częścią społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ostatnią widoczną kwestią w tym zakresie są instytucje reprezentujące ogólnospołeczne interesy – skarb państwa czy ograny administracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*