Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność społeczna firmy to rzecz, którą powinna spełniać każda firma. Odpowiedzialność społeczna to nic innego jak zarządzane i podejmnowanie takich decyzji, które uwzględnią interesy społeczne i ochronę środowiska.

Każda firma mając na uwadze koncepcję społecznej odpowiedzialności nie tylko zyskuje na wartości w oczach społeczeństwa ale także w oczach swoich pracowników.  Pozytywny wizerunek firmy prowadzi do zwiększenia zaufania ze strony ludzi i tym samym przyczynia się do korzystania z usług właśnie tej, a nie innej firmy. Do czynności związanych z CSR (Corporate Social Responsibility) zaliczyć można:

– ochronę środowiska – ochrona ta może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony firma może korzystać jedynie z naturalnych i przyjaznych środowisku zasobów. Z drugiej zaś może przeznaczać na jej ochronę pewne kwoty pieniężne,

– świadczenia dla swoich pracowników – wśród interesariuszy, o których firma powinna zadbać są oczywiście pracownicy. Zapewniając im odpowiednie warunki pracy oraz gwarantując im ciągły rozwój, przedsiębiorstwo spełnia swoje czynności związane z CSR. Ponadto skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z kluczy do sukcesu firm,

– odpowiedni stosunek do klientów i kontrahentów – poszanowanie, terminowość oraz wywiązywanie się ze – swoich obowiązków wobec osób trzecich, będących interesariuszami także zalicza się do odpowiedzialności społecznej firmy. Godne traktowanie partnerów to działania, które każda firma powinna promować,

dobro lokalnego społeczeństwa – wspieranie rozwoju lokalnego społeczeństwa to kolejna ważne zadanie wielu przedsiębiorstw. Inwestując w ludzi z otoczenia firmy, tak naprawdę inwestuje się w przyszłość ludzkości. Warto wspomóc tych, którzy często bez wsparcia innych nie mają możliwości rozwoju i zdobycia wykształcenia. Co więcej, wspieranie różnych akcji dobroczynnych z pewnością pozytywnej wpłynie na obie strony.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to czynności, które każda firma powinna wykonywać ze szczególnym uwzględnieniem. Dla wielu firm mogą okazać się zbawienne przy wejściu na rynek lub próbie podniesienia świadomości marki w umysłach klientów i wzrostu pozytywnego wizerunku w oczach nabywców. Przestrzegając najważniejszych zasad CSR, przedsiębiorstwo zapewni sobie nie tylko dobrą pozycję wśród konkurencji, ale także pomoże w tych dziedzinach, które potrzebują wsparcia i pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*