Załączniki do CEIDG-1

Formularz do wniosku o wpis do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa się z kilku części. Podstawowym wnioskiem jest CEIDG-1, który składa się z 4 stron, natomiast to niego wypełnia się również potrzebne załączniki. Potrzeba wypełnienia załączników wiąże się z koniecznością umieszczenia więcej niż jednych danych w odpowiednim zakresie. Załącznik CEIDG-RB to informacja o rachunkach bankowych. W pierwszej części, głównej wniosku CEIDG-1 w rubryce 28 podajemy numery rachunków bankowych. Powinniśmy podać wszystkie rachunki związane z prowadzoną działalnością. czytaj więcej