Załączniki do CEIDG-1

Formularz do wniosku o wpis do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa się z kilku części. Podstawowym wnioskiem jest CEIDG-1, który składa się z 4 stron, natomiast to niego wypełnia się również potrzebne załączniki. Potrzeba wypełnienia załączników wiąże się z koniecznością umieszczenia więcej niż jednych danych w odpowiednim zakresie. Załącznik CEIDG-RB to informacja o rachunkach bankowych. W pierwszej części, głównej wniosku CEIDG-1 w rubryce 28 podajemy numery rachunków bankowych. Powinniśmy podać wszystkie rachunki związane z prowadzoną działalnością.

Jeśli mamy więcej niż jeden rachunek, w części głównej podajemy konto, na który chcemy, aby zwracany był podatek. Jest tam miejsce tylko na jeden rachunek, jeśli chcemy podać ich kilka musimy wypełnić załącznik CEIDG-RB. W rubryce 30 wpisujemy dane pełnomocników. Nie musimy tego robić, występuje tu dowolność. Pełnomocnikiem jest osoba, która została ustanowiona zgodnie z odrębnymi przepisami. Jeśli pełnomocników jest więcej, musimy wypełnić załącznik CEIDG-PN Ustanowione pełnomocnictwa. W druku tym mamy możliwość wpisania danych i zakresu pełnomocnictwa jednego pełnomocnika. Jeśli nasza firma ma ich kilku, wtedy dla każdego wypełniamy odrębny druk. Rubryka 06.3 zawiera miejsce do wpisania informacji na temat rodzajów działalności. Możemy wpisać 9 rodzajów działalności, jeśli jest ich więcej, dodatkowe rodzaje uzupełniamy na załączniku CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza.

Tam mamy miejsce na dopisanie 59 rodzajów działalności. Rubryka 11 to wpis dotyczący dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, należy podać tu wszystkie miejsca, oddziały, punkty wykonywania działalności, jeśli jest ich więcej niż jedno, należy wpisać resztę na załączniku CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Ostatnim załącznikiem jest CEIDG-SC Wypełnia się go w przypadku składania wniosków związanych z zawieszeniem, wznowieniem lub zaprzestaniem działalności w spółkach cywilnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*