Kiedy nie można powierzyć zamówienia podwykonawcą?

firma

Co prawda wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie zadania, jednak nie zawsze będzie to możliwe. Kiedy dokładnie i dlaczego? czytaj więcej