Wiesz co się składa na Twoje wynagrodzenie?

Temat wynagrodzenia od wieków jest uważany za tabu. Wielu z nas oczywiście nie jest zadowolona z tego, ile zarabia i ciągle poszukuje takiego miejsca pracy, które rzeczywiście przyniesie nam pełne korzyści.

Podstawowe jest zatem pytanie, czy narzekamy bo mamy do tego prawo, czy może po prostu przyzwyczailiśmy się do niezadowolenia i użalania się nad sobą?

Polacy w końcu znani są z marudzenia, kręcenia głową i tonu, który jest raczej bliższy negatywnym konotacjom, niż zgadzaniu się na zastany porządek.

Czy wiesz, ile powinieneś zarabiać i jakie prawa dotyczące zatrudnienia Cię obowiązują?

Każda praca, która jest rozumiana jako legalny dochód musi być poparta podpisaną wcześniej umową tego, który daje pracę z tym, który ją otrzymuje.

W umowie określamy zresztą nie tylko kwotę wynagrodzenia, ale również termin jego wypłaty, obowiązki i zadania na podstawie których jest ono wypłacane.

Wreszcie umowa, to także określenie urlopu, wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia i wiele innych bardzo ważnych aspektów.

Co kryje się pod określeniem- minimalne wynagrodzenie?

Jest to nic innego jak stawka wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, która określa minimalną kwotę jaką powinniśmy uzyskać. Kwota naliczana jest odgórnie i pojawia się corocznie po nowelizacji.

Minimalne wynagrodzenie przeliczane na pracowników będących zatrudnionych w danym Państwie to także miernik tego, jak wysokie będą musiały być składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Minimalna stawka wynagrodzenia dotyczy wszystkich dorosłych obywateli danego państwa. Nie dotyczy natomiast pracowników młodocianych, którzy zatrudniani są na nieco innych warunkach.

Minimalne wynagrodzenie należy łączyć z kwotą jaką otrzymuje się za dany miesiąc , pracując w pełnym wymierzę godzin, nie należy go pomniejszać chociażby ze względu na to jakie umiejętności posiada dana osoba.

Warto pamiętać!

Istnieją przypadki, kiedy pracownik może otrzymać wyłącznie 80 procent od podstawy minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to głównie tej grupy osób, która dopiero rozpoczyna swoją karierę na rynku zatrudnienia.

W zakresie wynagrodzenia bardzo często występują pewne niejasności. Dotyczą one szczególnie tego, że na ogół podawane są one w kwocie brutto, my natomiast omyłkowo traktujemy je, jako stawki netto.

Co dokładnie składa się na nasze wynagrodzenie?

Przede wszystkim to co najważniejsze, czyli płaca podstawowa, różnego rodzaju dodatki, premie, wyróżnienia oraz urlopy.

Niepełny wymiar godzin zatrudnienia oznacza oczywiście tyle, że minimalna kwota wynagrodzenia będzie przeliczana proporcjonalnie do tej, która została podana przy wymierzę pełnym.

Podpisując umowę zwróć zatem zawsze uwagę na to, co składa się na Twoje wynagrodzenie oraz jak wysokie składki płacisz. Tylko wówczas, będziesz pewien, jaka kwota pojawi się na Twoim comiesięcznym pasku wynagrodzeń.

 Cenne informacje na temat firmy znajdziesz na stronie Ifirma.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*