PIT: jak prawidłowo go rozliczyć?

Czas na złożenie rocznych podatkowych rozliczeń za ubiegły rok mamy do końca kwietnia. Dotyczy to wszystkich, którzy w 2012 roku osiągnęli dochód. Ewentualny zwrot podatku otrzymamy szybko, jeżeli szybciej złożymy nasz roczny PIT. Jak go prawidłowo rozliczyć?

Jak to się robi?

Na łamach portalu Infor.pl przytoczono kilka cennych rad. Co określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych? Ano to, że „podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, (…)”. Warto jednak odnotować, że w ustawie znaleźć można od tej zasady dwa wyjątki. Mimo to terminem, który obowiązuje większość podatników, jest właśnie koniec kwietnia.

businnesmanCo ciekawe, podatkowego rozliczenia może za nas podatnik płatnik, czyli zakład pracy. Ma to miejsce w momencie, gdy nie uzyskało się innych dochodów, nie rozlicza się wspólnie z małżonkiem lub z dziećmi albo gdy nie korzysta się z ulg podatkowych. Żeby jednak rozliczyć się przez zakład pracy, do dziesiątego stycznia danego roku trzeba złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to rozliczyć musi się samodzielnie. A jaki druk PITu należy wybrać? Przykładowo PIT-37. Warto przypomnieć, że to najpopularniejszy druk zeznania podatkowego, będący zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Składają go wszyscy, którzy posiadają umowę o pracę, dzieło, zlecenie, a także osoby, które posiadają renty i emerytury. Można go wypełnić indywidualnie, rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem, w przypadku rodziców samotnie je wychowujących. Innym drukiem jest PIT-36, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Jest ono przeznaczone dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą albo specjalne działy produkcji rolnej, podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej.

  praca_przy_komputerze

Natomiast PIT-36L to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą bądź specjalne działy produkcji rolnej, które zdecydowały się na rozliczenie podatku nie w skali podatkowej lecz w wysokości 19 proc.. Jest też PIT-38, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Dotyczy ono wszystkich tych, którzy uzyskali dochody ze sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych, ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lub ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych (np. opcji). Natomiast PIT-39 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) dla podatników, którzy sprzedali nieruchomość kupioną lub wybudowaną po 31 grudnia 2008 r. Najbardziej pewną metodą jest złożenie deklaracji osobiście w przypisanym do naszego miejsca zameldowania Urzędzie Skarbowym. Ważne jest, aby mieć ze sobą dodatkowo wypełniony formularz, na którym urzędnik przyjmujący PIT, przybije pieczątkę z datą, potwierdzającą przyjęcie dokumentu. PIT możemy również wysłać pocztą, a liczy się data stempla pocztowego. Dokument należy wysłać listem poleconym, bo potwierdzenie nadania jest dla nas dowodem złożenia deklaracji w odpowiednim terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*